Komunitní bydlení Řevnice

2019
FA ČVUT              Spolupráce - Alex Máslo

Bytový dům s parterem do Řevnic