délka 35 m, průměr 125-160 mm

přípojka propojuje původní rozvod odpadu s navrhovanou revizní šachtou a nově vzniklou stokou.

2020
návrh a realizaceKanalizační přípojkapršelo.