SIVKO

Superstudio 2019
Projekt do soutěže                  

Navrhnout ideální dům pro Sivka - psa významného slovinského architekta Jože Plečnika. Zadání vyzývalo studenty především k uvědomělé práci s jazykem architektury a pečlivému promyšlení konceptu návrhu. Určitá mnohoznačnost zadání pak vyvolala velmi rozmanitou paletu reakcí.