FRANTIŠKAProjekt do soutěže
ČKA - umělecké dílo pro kopec Vinice Kolín 2020  
“Dílo by mělo umět pracovat nejen s kontextem lokality a její historií, ale i s novým duchovním přesahem tohoto nenápadného, milého a v budoucnu doufejme stále více důležitého místa.  
Navržené dílo by mělo lokalitu kopce vinice uměleckým způsobem dále rozvíjet."